Chinese Homepage Welcome to contribute Chinese Suppliers Customer Service Adidworld
ASG ASG
Home Suppliers Exhibition News Magazine
Shanghai Huidi Digital Technology Co. Ltd
Location: Home > Exhibition > MỤC TIÊU CỦA VIETAD 2018

MỤC TIÊU CỦA VIETAD 2018

2018-07-18

Exhibition Date 2018-08-08To 2018-08-11
Sponsor

Description:


Mục tiêu của VietAd

MỤC TIÊU CỦA VIETAD 2018

Tiếp tục duy trì và phát huy triển lãm duy nhất tại Việt Nam chuyên về thiết bị và công nghệ quảng cáo, sau khi đã tổ chức thành công 8 lần triển lãm VietAd 2010, VietAd 2011, VietAd 2012, VietAd 2013, VietAd 2014, VietAd 2015, VietAd 2016 và VietAd 2017.

Là nhịp cầu giao thương giữa các doanh nghiệp quảng cáo với nhau và giữa các doanh nghiệp quảng cáo với các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo cho mọi đối tượng doanh nghiệp

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của ngành quảng cáo nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.  

Recent

Cooperation Partner

ACCUTEK
Wujiang Aluminium Characters Factory
GX-CNC
Shenzhen Yongjielin Technology Co., Ltd.
Julang acrylic
Close
Julang acrylic
Close